نسبت ما و امر ولی

این یادداشت را در کانال تلگرام نوشته بودم که به خاطر بیانات بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در جمع خبرگان،بازنشر می دهم.

امروز ما در یک #محیط_اجتماعی_باز و متضاد قرار داریم. در این محیط بر خلاف محیط بسته، ورودی های مختلف فکری فرهنگی وجود دارد.
در چنین جامعه پیچیده ای #سه_نسبت با امامت امت می توان متصور شد:
۱- #اشارت_نشینی(قاعدین)
۲-#اجتهاد_بی_ضابطه
۳- #اجتهاد_ضابطه_مند
گروه اول کسانی هستند که در نسبت با ولی و امر او، #منتظر اشاره اند. تا ولی نکته ای نگفته اند، راه نمی افتند و تکلیف خود را در نمی یابند. این گروه قاعدین، دارای #محافظه_کاری اند. ترس از اشتباه، توبیخ شدن و یا نداشتن قدرت تجزیه و تحلیل، منجر به این حالت می شود.به نظر حقیر، گروه اول هر چند افراد خوبی هستند اما مضرند. این
گروه دوم کسانی هستند که در این محیط پیچیده، دست به اجتهاد می زنند. اما اجتهاد آنها به خاطر #فقدان_مبنای_تئوریک قوی و نیز #اصول اجتهاد، اجتهاد بی ضابطه و شخصی است. این گروه هر چند تلاششان ستودنی است اما سر از بیراهه در می آورند.
گروه سوم کسانی هستند که رنج و زحمت اجتهاد و اقتضاءات و لوازم آن را پذیرفته اند و بر اشارت نشینان و قاعدین، فخر دارند اما بر خلاف گروه دوم، اجتهادشان ضابطه مند است. مبانی مستحکم و دقیق و نه #بافته های_تئوریک شخصی دارند و از اصول قویمی برخوردارند و بر اساس آن اجتهاد می کنند. نتیجه اجتهاد چه بسا با فهم رهبری، #مغایرت داشته باشد اما قطعا ارزشمند است.
از جمله اصول اجتهاد می توان به عنوان نمونه به این موارد اشاره کرد:
۱- اصل مشارکت و عاملیت اجتماعی:
در محیط انسانی تا اراده و هدف اجزاء با اراده و هدف کل، همسو نباشد، کار پیش نمی رود. لذا انتظار تحول با دستور و ابلاغ را نمی توان داشت.
۲- اصل قدر مقدور:
بر اساس این اصل، امر دائر بین هست و نیست نمی باشد بلکه هر میزان که بتوتان موفقیت کسب کرد و گام برداشت ارزشمند است.
۳- اصل تدریج:
به استناد اصل اول و سایر اصول، کامیابی تدریجی و زمان بر است.
۴- اصل طیفی بودن:
در ارزشیابی نباید صفر و یکی و موفق و ناموفق دید.
۵- اصل اعتدال:
پرهیز از افراط و تفریط و فهم و عمل به حد وسط
۶- اصل حفظ نظام

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.