رونمایی از کتاب باغبانی فرهنگ تالیف فرزاد جهان بین توسط سردار حاج قاسم سلیمانی فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی سخنرانی دکتر جهان بین در محضر مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی اساتید

نظام مدیریت در قرآن

نظام مدیریت در قرآن فصلنامه مدیریت در اسلام، شماره ۱۵ و ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

روش فریقین در تفسیر آیه اکمال

مقاله علمی پژوهشی“ روش فریقین در تفسیر آیه اکمال”، فصلنامه مطالعات تفسیری، شماره ۱۲ زمستان ۱۳۹۱