ویراست چهارم جزوه درس آشنایی با انقلاب اسلامی ایران/مهر ۱۳۹۶

دانشجویان عزیز می توانند جزوه درس را از لینک زیر دریافت نمایند.این جزوه ویرایش چهارم جزوه درس انقلاب اسلامی است.

جزوه درس آشنایی با انقلاب اسلامی ایران

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.