سبک زندگی مجموعه سه نظام اعتقادات، ارزشها و محبوبیتها و رفتارهاست

آنچه که تقدیم می گردد گزیده سخنرانی است که در روز پنجشنبه، شب سوم محرم و شب اول هیات محبین سیدالشهداء واقع در خیابان نصرت، کوچه بهشت ایراد شده است:

سبک زندگی مجموعه سه نظام اعتقادات، ارزشها و محبوبیتها و رفتارهاست.آنچه معمولا به چشم می آید و مورد توجه قرار می گیرد رفتارها هستند و این در حالیست که رفتارها برآمده از ارزشها و ارزشها برآمده از اعتقاداتند.هیچ رفتاری در هیچ شرایطی از انسان سرنمی زند مگر آنکه این سیر را طی می کند.در اینجا منظور از نظام اعتقادات و نظام ارزشها نه نظامهای اعلامی و اسمی بلکه نظامهایی هستند که در وجود انسان نهادینه شدند و به تعبیر قرآن کریم، شاکله شخصیت انسان را شکل می دهند.“قل کل یعمل علی شاکلته”.پاسخ به سوالاتی از این دست که فردی حسود هست یا نه؟ فردی اهل گذشت هست یا نه؟  فردی نسبت به کمبودها غمگین و نسبت به داشته ها مسرور و مغرور می شود یا نه؟ فردی شجاع هست یا نه ؟ به شاکله فرد برمی گردد.

در نظام اعتقادات، چهار حوزه مهم است که می باید مورد توجه و تجزیه و تحلیل درونی قرار گیرد:۱- تلقی ما از توحید و خصوصا توحید افعالی۲- تلقی ما از دنیا۳- تلقی ما ز خودمان۴- تلقی ما از جایگاه و محدوده عقل.

توحید:

دو تلقی از خداوند می تواند در ذهن شکل بگیرد و نهادینه شود و مبنای عمل قرار گیرد:۱- اینکه خداوند دستانی بسته دارد!“یدالله مغلوله”۲- اینکه در عالم موثری جز او نیست.“لا موثر فی الوجود الا الله” و دست خدا بالای تمام دستهاست.“یدالله فوق ایدیهم.بی شک هردو تلقی نظام  ارزشها و رفتارهای خاص خود را تولید خواهد کرد.

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.