مدیریت رهبر انقلاب در کرونا

سخنان وزیر محترم بهداشت در خصوص مدیریت رهبر انقلاب در کرونا، در عین ارزشمندی، ناقص و تقلیل گرایانه است. بروز عقلانیت تشیع و امامت مستمر در قالب اجتهاد ولی فقیه در تعطیلی اماکن متبرکه و نمازهای جمعه و جماعات بر اساس تشخیص کارشناسان علمی،قطعا از درخشان ترین  صحنه ها بود اما این بخشی از کار بزرگی بود که با تدبیر رهبری انجام شد.
در همان روزهای اولیه و در اوج فشارها و سردرگمی ها در مواجهه با کرونا، رهبری با بیان اینکه نه باید این موضوع را کوچک شمرد و نه بیش از اندازه بزرگ شمرد، آرامش را به جامعه تزریق کردند. این را مقایسه کنید با اظهار نظر فردی مانند ترامپ که با کوچک شماری و بی اعتنایی تلاش می کرد نشان دهد چیز خاصی اتفاق نیفتاده است.
رهبری در آن سوی کرونا، فرصت ها را به ما نشان دادند و همین امر از برخورد منفعلانه، ما را به برخورد فعالانه و مبتکرانه سوق داد. در اوج شرایط کرونایی، نام سال را جهش تولید گذاشتند.
همین نگاه باعث شد که ما به عنوان یک نمونه، از وارد کننده کیت به صادر کننده کیت تبدیل شویم.
در حالی که رئیس جمهور خود را باخته بود و عملا وزیر بهداشت، زیر بار رفته بود، دستور و حمایت رهبری در خصوص ریاست رئیس جمهور به ستاد ملی کرونا، ایشان و ظرفیت دولت را پای کار آورد.
دستور ایشان به نیروهای مسلح و نیز نهادهای زیر مجموعه که اولا تمام توان را پای کار بیاورند و ثانیا در هماهنگی کامل با دولت باشند، قدم بسیار مهمی در مدیریت اوضاع بود.
مخالفت ایشان با پذیرش کمک از امریکا، برخی را از افتادن در این بازی و تلف کردن وقت بازداشت.
از همه شاهکارتر، دعوت به رزمایش مواسات و همدلی بود و اگر نبود حضور مردم و نیز نزدیکی دلها در کنار دوری جسمها، نظام به تنهایی از عهده این مسئولیت برنمی آمد.
و….
رهبر انقلاب به تنها چیزی که فکر می کند موفقیت ملت ایران است. حالا این موفقیت از طریق هر کس باشد مهم نیست.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.