تأملی بر نامه اخیر رئیس صداوسیما؛ «ستون پنجم» کیست؟

آقای علی عسکری در نامه ای که از آن به نامه تند ایشان تعبیر شد با طرح فروض چندگانه اشتباه، بی توجهی و وادادگی و یا نتیجه عملیات مرموز و فتنه‌انگیز ستون پنجم فرهنگی دشمن در مورد قسمت آخر!! پایتخت_شش، دستور بررسی دادند.چند نکته عرض می کنم.

⦸اینجانب حقیقتا تلاش کردم در تحلیل ها از نگاه صفر و یکی پرهیز کنم و همواره به سخت و پیچیده بودن مدیریت، توجه کنم. لذا بحثم به معنای طرد کلی نیست که هم این دو بزرگوار و هم رسانه ملی حقیقتا زحمات زیادی در محیط پیچیده و سخت می کشند. لذا انگشتری که از رهبر معظم انقلاب در دیدار با تمدن نوین پژوهان گرفتم و این موضوع دیگر برایم تکرار نخواهد شد را در شب بیست و دو بهمن به مجری محترم گفت و گوی ویژه خبری به نمایندگی از همه زحمت کشان صدا و سیما که در خط مقابله با دشمن هستند تقدیم کردم.

⦸اما به نظر حقیر، این نامه نشان می دهد که فهم فرهنگی عمیقی وجود ندارد که اگر وجود داشت این فرضیه ها فقط در مورد قسمت آخر یک سریال مطرح نمی شد که گویی الان با شبیه شدن چند صحنه با یک فیلم قبل از انقلاب، چه فاجعه ای رخ داده است. عدم توجه به این مساله که پیام از طریق تمام رگهای سریال به مخاطب می رسد و هر فعل و ترک فعلی در هر حوزه ای، اثر فرهنگی دارد، می تواند فاجعه های بزرگ در فرهنگ بیافریند.بر این اساس، اگر مستقیما فردی قری داد و از این دست، صحنه حذف می شود اما به پیامهای مستتر که در مجموع منتقل می شود توجه نمی گردد.

⦸غیر از این، در نامه خبری از مسئولین رسانه نیست.در حالی که برای حل مساله، نباید ابتدا سراغ نویسنده و کارگردان و بازیگر برویم و یک راست باید سراغ مسئولین رسانه ملی برویم. آدرس دادن به نویسنده و کارگردان و… یک گرای اشتباه است.

⦸حالا با این اوصاف، آقای علی عسکری باید می پرسید که ما را چه شده که از زیر دستمان، این سریال در آمده؟
اگر از من می پرسیدند عرض می کردم: عدم فهم از فرهنگ و مدیریت فرهنگ که گفتم و حساسیت صرف به خطوط قرمز سیاسی.
اگر بتوانید خطوط حساس سیاسی را رد نکنید می توانید با خیال راحت، هرچه خواستید بگوئید.
از این نمونه ها کم ندیدم. شما باید بلد باشی و چیزی نگویی که مقام مسئول، حساسیتش برانگیخته شود. وقتی این دقت را کردی، می توانی هرچه خواستی انجام بدهی.
البته من در مقام تحلیل این سریال نیستم که نقاط قوتی مانند پرداختن به آسیب های اجتماعی مثل مشکلات بعد از زندان داشت و جا دارد دقیق تر بررسی شود.
مساله من نه سریال که فهم مدیران از فرهنگ است.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.