نظام علمی ما حقایق را به جامعه منتقل نمی‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهان بین، استاد دانشگاه شاهد در آیین رونمایی از پوستر مسابقه طرح نگاریهای درسی از کتب فروپاشی آمریکا و اسناد لانه جاسوسی ویژه جنبش استادی دانشگاههای سراسر کشور به ارائه سخن پرداخت.

وی با بیان اینکه استکبار از ماده کبر و به معنای خود را بزرگ دیدن و دیگران را حقیر دیدن است. پس، اسکتبار، سوی دیگری دارد و آن استضعاف است؛ یعنی استخدام دیگری که حقیر شمرده شده است در خدمت منافع مستکبری که ادعا و احساس برتری دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قدرت استکبار ناشی از دو چیز است: استضعاف فکری و اقتصادی و سیاسی دیگران که خود از طریق ارائه تصویر قدرت بالا از خود به دست می آورد. «فاستخف قومه و اطاعوه» که قرآن در باره فرعون می فرماید در همین راستاست.

جهان بین در ادامه سخنانش تصریح کرد: به تعبیر بودریار، از طریق قدرت رسانه ای، فراواقعیت هایی درست می کنند و به جامعه تحمیل می کنند و به اسم واقع گرایی همه را به تن دادن و پذیرفتن این واقعیت ساختگی سوق می دهند.

وی یادآور شد: ما بنای تنش با هیچ کشوری را نداشتیم و نداریم و لذا امام(ره) در تسخیر اول لانه جاسوسی، مخالفت کرد اما وقتی دیدند آمریکایی ها هنوز با خوی استکباری رفتار می کنند و به دنبال توطئه اند، در تسخیر ۱۳ آبان، از آن حمایت کردند.

این محقق و نویسنده کشورمان بیان کرد: متأسفانه نظام علمی ما و نظام تعلیم و تربیت ما خواسته یا ناخواسته، حقایق را به جامعه منتقل نمی کند. اگر اسناد لانه جاسوسی منتشر می شد این مسأله مطرح نمی شد که مسائل ما با آمریکا از تسخیر لانه جاسوسی شروع شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد بیان کرد: اگر کتابهایی مانند ما که هستیم؟ هانتینگتون که به عنوان دلسوز و مدافع آمریکا نوشته شده و پیش بینی می کند که تا ۲۰۲۵ خطر فروپاشی در انتظار آمریکاست در جامعه ما مطرح می شد و یا کتاب نگاهی به آمریکا از درون مورد توجه قرار می گرفت متوجه می شدیم که چقدر تصویر رویایی که از آمریکا ارائه می شود با واقعیت در حال متلاشی از درون آمریکا متفاوت است.

وی تصریح کرد: تاریخ غیر رسمی آمریکا که تاریخ مبارزه مردمش برای رفع بدبختی ها و تبعیض هاست را باید در کتاب مهم تاریخ مردمی ایالات متحده آمریکا خواند. از سازمان بسیج اساتید و ریاست فرهیخته آن به خاطر این ابتکار و گشودن فضایی برای تأمل در حقایق عصر جدید و از انزوا درآوردن این کتابها تشکر می کنم.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.