مراسم رونمایی از کتاب نقد سند آموزش ۲۰۳۰ از منظر تعلیم و تربیت اسلامی برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا مراسم نونمایی کتاب نقد سند آموزش ۲۰۳۰ از منظر تعلیم و تربیت اسلامی در روز دوشنبه پنجم آذرماه در محل خبرگزاری مهر، راس ساعت ۱۰ صبح با حضور دکتر محسن فرمهینی فراهانی ، رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی؛ دکتر عطاءاله رفیعی آتانی ، رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی؛ دکتر فرزاد جهان بین ، دبیر شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در مراسم رونمایی میتوانند در محل خبرگزاری مهر حضور بهم رسانند.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.