ارزیابی عملکرد چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی

در این ایام، پرسش های زیادی از حقیر در خصوص ارزیابی از کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی مطرح شد. خصوصا اینکه دیگران نیز در این باره نوشتند.

اظهار نظر در این باره امری فنی و سخت و پیچیده است اما به اجمال نکاتی را عرض می کنم.ارزیابی باید بر اساس سه متغیر صورت گیرد. این سه متغیر عبارتند از:اهداف، امکانات، موانع و چالشها

در این بخش، مناسب است مروری بر این اهداف(مندرج در قانون اساسی) و وضعیت آنها داشته باشیم. پس از آن به امکانات و چالشها نیز اشاره می کنم.

الف- اهدافی که به نظر من جمهوری اسلامی در مسیر تحقق آن تلاش کرده است و “توفیقات مهمی” نیز در آنها داشته است. البته جای فراوانی برای کار وجود دارد. اینهاعبارتند از:

اهداف فرهنگی و اجتماعی:

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا؛

مبارزه با مظاهر فساد و تباهی؛

بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی؛

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش و عالی تا سر حد خودکفایی کشور؛

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛

تدوین قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی؛

برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان؛

برخورداری تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره؛

اهداف اقتصادی:

جلوگیری از غارت بیت المال توسط خاندان شاهنشاهی و وابستگان آن

جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور

تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی

عدالت اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی

رسیدگی به روستاهای کشور و محرومیت زدایی از آنها

تامین نیازهای اساسی، شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده

جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور

تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی

اهداف سیاسی

براندازی نظام سلطنتی و ایجاد حکومتی دینی و مستقل

اداره امور کشور بر اساس شورا، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر

نفی هر گونه ستم گری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری

امنیت داخلی و نفی تفتیش عقاید

اتکا به آرای عمومی در اداره کشور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش

طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب

محو هر گونه استبداد و خودکامگی

تقویت کامل بنیه دفاع ملی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی نظام اسلامی

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان

ایجاد روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب

حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان، در عین خودداری از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر

ب- اهدافی که جمهوری اسلامی علی رغم تلاش و موفقیت،  “موفقیت کمی” داشته است و یا موفقیتی نداشته است:

اهداف فرهنگی و اجتماعی:

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمینه های مادی و معنوی؛

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور؛

تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای عموم و تساوی همه در برابر قانون؛

توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم؛

آزادی های اجتماعی از جمله آزادی کار و حق دادخواهی برای فرد؛

اهداف اقتصادی

حفظ ذخایر زیر زمینی

تلاش در راه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک کشور از طریق برنامه ریزی اقتصادی، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و…

استقلال و خودکفایی اقتصادی

تامین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه

ریشه کن کردن فقر و محرومیت

تامین شرایط برای اشتغال کامل

تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری

منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا

منع اسراف و تبذیر

اهداف سیاسی

نفی سانسور و تجسس مگر به حکم قانون

آزادی نشریات، مطبوعات، اجتماعات و راهپیماییها و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

محو هر گونه انحصار طلبی

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.