معدن یورت و رسوایی تفکر کارگزارانی در اقتصاد

 

♦️یکی از محورهای مهمی که مرحوم هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ مطرح کردند سیاست تعدیل اقتصادی بود.
♦️طرح تعدیل به معنای آزادسازی قیمت‌ها بود. این طرح باعث بروز پدیده‌ی تورم بی‌سابقه‌ای شد که ثبت رکورد تورم پنجاه درصدی را دربرداشت و فشار شدیدی به طبقات محروم و مستضعف جامعه وارد کرد.
♦️ در دولت دوم ایشان با شکل گیری کارگزاران، رسما تفکر تقدم توسعه بر عدالت تثبیت شد.
♦️حتی این جمله معروف هم از سوی مسئولان دولت سازندگی شنیده شد که «حتی اگر در فرآیند تعدیل، ۱۵ درصد جمعیت کشور که عموما دهک‌های محروم جامعه بودند در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد»

♦️آقای هاشمی معتقد بود که این سیاست ها قربانی‌های خاص خودش را دارد و نمی‌شود برای آن‌ها کاری کرد. زیرا هزینه و بهای توسعه است و لاجرم باید آنرا پذیرفت.

♦️ تفکر در دوران اصلاحات نیز ادامه پیدا کرد و تفکر آقای روحانی نیز ادامه همین تفکر است.

♦️تفکری که مشخصا بیست سال اداره کشور را بر عهده داشته است.
ماحصل تفکر تقدم توسعه بر عدالت، وضع اسفناک و گریه آور کارگر ایرانی است.

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.