موضوعاتی برای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، دکتر فرزاد جهان بین، استاد دانشگاه شاهد نمونه موضوعاتی برای تامل و برگزاری کرسیهای آزاداندیشی مبتنی بر حلقات پنج گانه از انقلاب اسلامی تا تمدن نوین اسلامی معرفی کرده است:
نسبت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی
دین و نظام سازی
دین و تشکیل حکومت
مشروعیت حکومت در دوره غیبت
جایگاه مردم در نظام اسلامی
بازنگری در قانون اساسی
نظام ریاستی و پارلمانی
ابتناء و عدم تغایر در نظام سازی
انقلاب اسلامی و مسایل نوظهور
نحوه مواجهه با علوم انسانی موجود
علوم انسانی اسلامی
رجل سیاسی
کالبدشکافی ساختار تقنین
زن، اشتغال، خانواده
علت یابی فساد اقتصادی
عدالت و پیشرفت
رابطه قوه قضاییه و مجلس
مقننه و مجریه

نسبت دولت اسلامی و جامعه اسلامی

تصویر مطلوب آینده در جمهوری اسلامی
برنامه های پنج ساله و نسبت آن با تصویر مطلوب
تاثیر افق تمدنی بر فرآیند برنامه ریزی
اسلام و تمدن سازی
نسبت تمدن نوین اسلامی با تمدن اسلامی
نسبت تمدن نوین اسلامی و تمدن غربی
تمدن نوین اسلامی و الگوهای رقیب(اسلام حضاری مالزی،نوعثمانی ترکیه، اسلام سلفی عربستان)
ارزیابی عملکرد حوزه از منظر نگاه تمدنی
ارزیابی عملکرد دانشگاه از منظر نگاه تمدنی

ذیل این موضوعات، مسائل مختلفی می تواند مطرح شود.

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.