دولت سازی در مصاحبه با دکتر فرزاد جهان بین

به گزارش خبرگزاری مهر، جدید ترین شماره ماهنامه خردنامه همشهری منتشر شد. صد و هفتادمین شماره خردنامه با موضوع اصلی «دولت سازی» روانه کیوسک های مطبوعاتی کشور شد. عکس روی جلد این شماره با تیتر «هولوکاست ایرانی» مربوط به مصاحبه تفصیلی خردنامه با ابوالقاسم طالبی، هنرمند انقلابی و روایت گر قحطی بزرگ در فیلم سینمایی یتیم خانه ایران است. شاید برای اولین بار است که مخاطبین یک نشریه فکری انقلابی، تصویری از یک هنرمند را روی جلد می‌بینند. آخرین شماره این ماهنامه که به سردبیری جعفر حسن خانی منتشر میشودعلاوه بر مصاحبه با کارگردان یتیم خانه ایران، در پرونده ای به فاجعه قحطی و کشتار میلیون ها ایرانی در جنگ جهانی دوم توسط انگلیسی ها پرداخته است. مصاحبه با خسرو معتضد خواندنی ترین مطلب این پرونده است.

حسن خانی در سرمقاله این شماره با بررسی مفهوم دولت سازی و تاریخچه مختصری از آن، از دولت سازی انگلیسی بعد از قاجار و به قدرت رسیدن پهلوی با تعبیر «لویاتان رضاخانی» نام برده و می‌نویسد: «انگلیسی ها لویاتان رضاخانی را سر کار آوردند تا نهاد سازی مدرن و صورت بندی ها و شئونات اجتماعی دنیای مدرن را آمرانه و به زور چکمه در ایران نهادینه کنند. در این دوران تلاش بسیاری صورت گرفت تا «ما»‌ی ایرانی از گذشته تمدنی خود منقطع شود.»

نویسنده در ادامه با تشبیه عصر پهلوی دوم به دوران بهیموت؛ انقلاب اسلامی را تمنای بازگشت به عصر پیشالویاتانی و اراده جمعی ملتی برای ساخت نهاد های متناسب با فرهنگ و بوم ایرانی اسلامی می‌داند.

تبیین بیشتر این دو محور از سرمقاله در دو پرونده جداگانه مورد بحث تفصیلی قرار گرفته است. در پرونده «دولت خواری لویاتان» ، روند دولت سازی در قبل از انقلاب اسلامی بررسی شده و «پسابهیموت» به دولت سازی در تجربه جمهوری اسلامی پرداخته است.

در پرونده «دولت خواری لویاتان» روند دولت سازی در عصر صفویه و پهلوی مورد واکاوی جزئی تری قرار گرفته است. مقالاتی از حجت الاسلام نجف لک زایی با محوریت بررسی ماهیت دولت در آینه تئوری ها و حجت الاسلام دکتر فیرحی با موضوع آناتومی ساخت دولت در عصر صفوی و مصاحبه هایی با حجت الاسلام ذوعلم و دکتر مظفر نامدار از جمله مهمترین مطالب این پرونده هستند.

خردنامه در «پسابهیموت» در مقالات و مصاحبه هایی به واکاوی دولت سازی در تجربه جمهوری اسلامی پرداخته است. دکتر فرزاد جهان بین در گفتگویی به تبیین حلقات خمسه تمدن سازی اسلامی پرداخته و مرحله دولت سازی را مورد تدقیق قرار داده است. حجت الاسلام کشوری از اهمیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نرم افزار اداره جامعه اسلامی سخن گفته و دکتر احمد رهدار اصول فقه دولت ساز و الزامات و ویژگی های این موضوع را به اجمال توضیح داده است.

در قسمت باشگاه نویسندگان محمد عبداللهی در یادداشتی با عنوان «چینش جدید برای تحقق دولت اسلامی»، از ضرورت آرایش سیاسی جدید نیروهای انقلابی سخن گفته است و محمد تقی امراللهی از زاویه موضوع اصلی این شماره خردنامه، به آسیب شناسی تحولات کشورهای منطقه در دوران بیداری اسلامی پرداخته است.

«منهای عدالت» عنوان دیگر پرونده این شماره است که در آن جایگاه‌ عدالت در برنامه های توسعه پس از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش مکتوبات در مطلبی با عنوان «هیلاری پاتنم ، فیلسوف نو به نو» اندیشه های پاتنم از دریچه آثارش مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش کتاب ماه ، در مصاحبه ای با ابراهیم برزگر، «رهیافت بومی سازی علوم سیاسی»، آخرین اثر این استاد دانشگاه علامه طباطبایی مورد گفتگو قرار گرفته است.

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.