دومین جلسه شورای علمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی برگزارشد

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، دومین جلسه شورای علمی دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی در روز دوشنبه مورخ بیست و ششم مهر از ساعت ۱۶ لغایت ۱۸در سالن جلسات مراکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد برگزار شد.

در این جلسه، آقایان دکتر ملکوتیان،دکتر فراهانی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر امیدی، دکتر محقق، دکترشمس دولت آبادی، دکتر امامی، دکتر خزائی، روسای محترم کمیسیون های سیاسی، تعلیم و تربیت، مباحث بنیادین، طب و سلامت، دفاع و امنیت، مدیریت و حکمرانی، دبیر محترم کمیسیون آینده پژوهی و دکتر جهان بین رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی همایش حضور داشتند.

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.