آمادگی برای جانبازی در راه خدا

هیات شهدای گمنام/پنجشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵/به مناسبت روز جانباز

آمادگی برای جانبازی در راه خدا

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.