فراخون دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی منتشر شد

فراخون دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی در آذر ماه ۹۵ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات علمی پزوهشی خود را تا سی و یک شهریور، ۱۳۹۵ به دبیرخانه هفته علمی ارسال کنند.

علاوه بر مقالات برتر به کتاب برتر تألیف شده ۱۰  سال گذشته در حوزه تمدن نوین اسلامی جوائز ارزشمندی تقدیم می‌شود.

نظام موضوعی برای تدوین مقالات به شرح زیر است:

الف. مفهوم شناسی: تمدن، فرهنگ، نسبت فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی، مدنیت اسلامی، جامعه اسلامی، نظام اسلامی، پیشرفت اسلامی

ب. چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی: پروژه یا پروسه بودن شکل‌گیری تمدن
مولفه‌های تمدن نوین اسلامی و تمایز آن با سایر تمدن‌ها، ارکان تمدن نوین اسلامی (اقتصاد، ‌سیاست،‌ فرهنگ، قدرت نظامی، نظام اخلاقی، نظام آموزشی، نظام علمی و …)، نسبت تمدن نوین اسلامی با الگوی پیشرفت اسلامی، مظاهر یا لوازم تمدن اسلامی، سبک‌های زندگی اسلامی به عنوان مظاهر تمدن

ج. مبانی نظری تمدن نوین اسلامی: مبانی هستی‌شناختی، مبانی معرفت‌شناختی
مبانی الهیاتی و دین شناختی، مبانی انسان‌شناختی، مبانی ارزش‌شناختی

د. اهمیت و ضرورت تمدن نوین اسلامی: ضرورت شکل‌گیری تمدن، ضرورت تمدن اسلامی، ضرورت شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی در جهان معاصر

هـ . سیر تکوین تمدن نوین اسلامی: الزامات و پیش‌نیازهای تحقق تمدن نوین اسلامی
موانع تحقق تمدن نوین اسلامی، مراحل تحقق تمدن نوین اسلامی (مسیرهای ممکن، موجود و محتمل با رویکرد آینده‌پژوهی)، نقش علم در تحقق تمدن نوین اسلامی (علوم انسانی،‌ علوم تجربی، علوم اسلامی)، نسبت تمدن اسلامی با فرایند جهانی‌شدن، جامعه ایده‌آل مهدوی و …نقاط عطف تاریخی در تمدن اسلامی (صفویه، آل بویه، عثمانی و …)، نسبت تمدن اسلامی و انقلاب اسلامی، عوامل رشد و افول تمدن‌ها
نسبت تمدن نوین اسلامی با تمدن غرب مدرن (تضاد، تعامل، شکل گیری هم زمان …)
نحوه تأثیر گذاری تکنولوژی در تمدن

و. ظرفیت‌های موجود برای تمدن سازی: ظرفیت‌های تاریخی ایران و اسلام، ظرفیت‌های دین اسلام، ظرفیت‌های انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های جهان اسلام و امت اسلامی، بیداری اسلامی، گستره جغرافیایی تمدن نوین اسلامی

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.