جدول همایش های نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی

tamadone_program

جدول همایش های نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی به تفکیک زمان و مکان

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.