برای تغییر باید چشم به درون داشت

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، معاون فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشگاه اظهار کرد: خوشحال هستیم شما دانشجویان توانستید فارغ التحصیل شوید و مقطعی را با موفقیت پشت سر گذارید.

Picture 015(4)

فرزاد جهان بین ادامه داد: دانشجویان ما دارای استعدادهای بسیاری هستند و این استعداد در دانشجویان رشته های مختلف وجود دارد.

1392_3_28 235

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه با توجه به اینکه قزوین یک استان صنعتی است، جلسه ای در این دانشگاه با صاحبان صنایع برگزار شد و دانشجویان در انجمن های علمی در این جلسه شرکت کردند و بعد از جلسه قرار دادهایی منعقد شد.

معاون فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) عنوان کرد: دانشجویان ما توانستند، یک ماده ای که از اسپانیا وارد کشور می شد را بسازند و این ماده که ارزبری زیادی داشت، ظرف یک هفته توسط دانشجویان ساخته شد و از اینگونه استعدادها به وفور در رشته های مختلف تحصیلی وجود دارد.

وی اعلام کرد: باید در دانشگاه ها برنامه ریزی شود که استعدادها بروز و ظهور یابد و شاید ما نتوانستیم در چند سالی که این دانشجویان در دانشگاه بودند به نحوی برنامه ریزی کنیم که آنچه در شأن آنها است محقق شود.

1392_3_28 186

جهان بین با اشاره به لزوم تقویت مهارت ها گفت: هر کس که برای تغییر و زندگی بهتر نگاهش به بیرون از خودش است، نمی تواند موفق باشد و قطع به یقین شکست خواهد خورد و دیگران برای شکست او تأسف نمی خورند.

وی یادآور شد: اگر کسی می خواهد موفق باشد باید به اتکا به مهارت ها و توانمندی های خود موفق باشد؛ بسیاری از افراد هستند و بودند که از طریق روابط و غیره می توانند در جایگاهی قرار گیرند اما ادامه مسیر به توانمندی و مهارت خود آنها بستگی دارد.

معاون فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  خاطر نشان کرد: امروز بازار کار به سمتی می رود که با مدرک کارشناسی نمی توان جایی اشتغال داشت، ما در کشور ۴میلیون دانشجو داریم و کسی که بتواند مهارت ها را تقویت کند، زبان بیاموزد و نرم افزارهای مربوط به رشته تحصیلی اش را یاد بگیرد می تواند وارد بازار کار شود.

وی تأکید کرد: امیدواریم شما دانشجویان با نگاه به درون و استعدادهای خود و به توکل به خداوند متعال روز به روز مراحل موفقیت را در زندگی شخصی و مراحل کاری طی کنید.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.