سخنرانی در شانزدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید در مشهد مقدس

اجلاس سراسری سازمان بسیج اساتید و همایش ملی الزامات تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت بین المللی از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ با حضور قریب به هزار نفر از اساتید بسیجی سراسر کشور برگزار گردید. این همایش از ۵ کمیسیون فرهنگ، علم و فناوری، سیاست، اقتصاد و مدیریت راهبردی متشکل شده بود.ر کمیسیون سیاست آقایان دکتر متقی، فواد ایزدی، مرندی، کوشکی، سلیمی، دهقانی فیروزآبادی، عیوضی و ملکوتیان به ارائه مقاله پرداختند.دکتر فرزاد جهان بین نیز به ارائه مقاله خود با عنوان”سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جمهوری اسلامی” پرداخت.در این سخنرانی پس از طرح و ارزیابی سناریوهای مختلف پیش روی نظام بین الملل و تبیین سناریویی که از احتمال بالاتری برخوردار است، پیشران های موثر در منازعات آینده مطرح شد و پس از طرح و بررسی نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت، سه سناریوی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در آینده نظام بین الملل بیان گردید.

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.