برگزاری کارگاه آینده پژوهی؛ مبانی، مفاهیم و روشها

کارگاه ۴ ساعته آینده پژوهی، مبانی، مفاهیم و روشها توسط دکتر فرزاد جهان بین در روز جمعه مورخ ۹ مرداد ۱۳۹۴ برگزار گردید.در این کارگاه در نشست اول، مفاهیم آینده پژوهی و آینده نگاری تعریف شدند و پس از بیان انواع مواجهه با آینده، مولفه های کلیدی در آینده پژوهی و آینده نگاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در نشست دوم، پس از بیان اجمالی روشهای مهم، دو روش سناریو پردازی به همراه تجزیه و تحلیل روند و تحلیل پیشران با تاکید بر مطالعه موردی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و نیز روش پس نگری به صورت مبسوط مورد کند و کاو قرار گرفت.

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.