سخنرانی در دوره «مفاتیح‌الجهاد» با موضوع بایسته های تحقق تمدن نوین اسلامی

دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع) با هدف تبیین نقشه جهاد فرهنگی به‌منظور افزایش اثرگذاری و انسجام‌بخشی فعالیت‌های جبهه فرهنگی انقلاب، اقدام به برگزاری دوره مفاتیح‌الجهاد کرده است.

دفتر اعزام مبلغ این دانشگاه، یک نهاد دانشگاهی با سوابق فعالیت‌های گوناگون فرهنگی ـ تبلیغی است که در فصل جدید حیات خود می‌کوشد تا «مرجعیت علمی» را در حوزه «جهاد فرهنگی» رقم بزند.

در این مسیر، تولید «گفتمان واحد جهاد فرهنگی» راهبرد این مجموعه است. گفتمانی که وسیله‌ای خواهد بود برای ایجاد «انسجام گفتمانی» و «ارتقای اثربخشی» جبهه مردمی فرهنگ انقلاب اسلامی.

مجموعه دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)، ضمن تولید بسته گفتمانی و تربیت کارشناسان و مبلغان آن می‌کوشد با همکاری عناصر مختلف فرهنگی به ترویج، جریان‌سازی و ارزیابی و بازتولید مستمر این گفتمان بپردازد.

بنا بر این گزارش،‌ دوره تبیینی نقشه جهاد فرهنگی، از ۱۷ تا ۲۳ مردادماه توسط دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع) با هدف تبیین سطح اول بسته آموزشی ـ انگیزشی مفاتیح الجهاد برگزار خواهد شد. مخاطبان این دوره، حدود ۱۰۰ نفر از فعالان فرهنگی سراسر کشور هستند که در مکان برگزاری یعنی دانشگاه امام صادق(ع) حضور پیدا خواهند کرد.

دکتر فرزاد جهان بین  در این دوره به عنوان سخنران ویژه با موضوع بایسته های تحقق تمدن اسلامی از منظر مقام معظم رهبری به ایراد سخن خواهد پرداخت.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.