مسئولیت‌های متقابل حکومت اسلامی و مردم در نهج البلاغه

انقلاب اسلامی که در سال ۱۳۵۷ توسط مردم و با رهبری الهی حضرت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید دستاوردهای خرد و کلانی را به همراه داشت. مهمترین این دستاوردها تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بود. این دستاورد از آن روی در صدر دستاوردهای انقلاب اسلامی می نشیند که در سایه آن، سایر احکام الهی عرصه بروز و ظهور می یابند.

وظیفه شرعی و ملی یکایک دغدغه مندان آن است که در موفقیت و کامیابی این نظام در نیل به اهداف خود، بابصیرت توام با استقامت اقدام نمایند و در راستای ارائه یک الگوی بی نظیر در عالم تلاش کنند. این امر زمانی میسر می گردد که هرکدام از مردم و مسئولین با شناخت دقیق وظایف خود به آن عمل کنند و در سایه سار چنین اقدام متقابلی به تعبیر علی(ع)، زمانه برای زندگی مطبوع می شود و دشمنان مایوس و دیگران در هوای زیستنی چنین به تکاپو می افتند.

دکتر فرزاد جهان بین در جدیدترین اثر خود با عنوان “مسئولیت‌های متقابل حکومت اسلامی و مردم در نهج البلاغه” به تبین این وظایف پرداخته است. این کتاب شامل یک مقدمه و چهار فصل است.

وی در مقدمه به بحثی کاربردی در خصوص تعریف حکومت اسلامی می پردازد و از منظر تعریف کاربردی در کنار بر شمردن وظایف عمومی حکومتها به تبیین دو ویژگی برجسته حکومت اسلامی یعنی “عدالت گستری” و “سازندگی اخلاقی مردم ” می پردازد.

در فصل دوم  پس از تبیین واژه عدالت به تبیین عدالت در چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی- اجتماعی می پردازد. در تبیین عدالت سیاسی به دو مقوله گزینش سیاسی و مشارکت سیاسی اشاره می دارد و در تبیین مساله گزینش سیاسی به دو مساله مهم توجه می کند:

آیا گزینشها، جذب و به کارگیریها در یک فرآیند سازمانی صورت می گیرد و یا آنکه بر اساس شناختها و روابط شخصی است؟
آیا در گزینشها، ویژگیهای اکتسابی مدنظر است و یا ویژگیهای انتسابی و خاستگاه طبقاتی؟

در بحث از مشارکت سیاسی نیز به تبیین دو مساله آزادی و امنیت به عنوان زیرساختهای مشارکت سیاسی می پردازد.

نگارنده در بخش بعدی در این فصل به تبیین عدالت در حوزه اقتصاد پرداخته و در این راستا به سه مساله رفع تبعیض،تامین اجتماعی و تکافل اجتماعی به عنوان ضروریات تحقق عدالت اقتصادی اشاره می کند و در ادامه به تبیین و نقد راهبردهای سه گانه در خصوص نسبت توسعه و عدالت می پردازد.

جهان بین در مراحل بعدی به تبیین عدالت در حوزه قضا و نیز فرهنگی اجتماعی پرداخته و در پایان این فصل به اصول مهم در تحقق عدالت اشاره می کنند که از جمله این اصول می توان به لزوم نگاه همه جانبه به عدالت اشاره کرد.

وی در فصل بعدی به تبیین وظایف حکومت در خصوص سازندگی اخلاقی مردم پرداخته و بیان می دارد که تمام اقدامات حکومت جنبه مقدمیت برای تحقق این هدف دارد؛ سپس در فصل چهارم و آخرین فصل این کتاب به تشریح وظایف مردم و خصوصا نخبگان در قبال حکومت اسلامی پرداخته و تصریح می کند که اگراستقامت توام با بصیرت مردم در صحنه و نظارت همگانی نباشد، قوی ترین اندیشه ها و تدبیرها در عمل موفق نخواهد بود.

این کتاب به همت دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع) و توسط انتشارات مکتب صادق(ع) در تیراژ ۲۰۰۰نسخه و به قیمت ۳۰۰۰۰ریال به چاپ رسیده است. علاقه مندان جهت تهیه کتاب می توانند با شماره تلفن ۸۸۰۸۴۷۰۳ ، انتشارات مکتب صادق و یا شماره تلفن ۸۸۳۷۰۱۴۱،دفتر اعزام مبلغ تماس حاصل نمایند.

نسخه الکترونیکی کتاب را می توانید از سایت ویدرس تهیه نمایید.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.