رای اولی و تجربه تاثیرگزاری بر مناسبات جهان

پهلوی اول را انگلیسیها در کودتای ۳ اسفندماه ۱۲۹۹ روی کار آوردند وتا زمانی که در جهت منافع آنها بود، نگه داشتند و آنگاه که اندک تمایلی به آلمان پیدا کرد، اورا به بدترین نحو بردند. وی اعتقاد داشت که ما هیچ از اروپائیها کم نداریم مگر آنکه کلاهمان متفاوت است و از اینرو می خواست از فرق سر تا نوک پایمان غربی کند!پهلوی دوم را هم انگلیسیها روی کار آودند ،  در سال ۱۳۳۲ با این اعتقاد که ایرانی حتی آفتابه هم نمی تواند بسازد چه رسد به ملی کردن نفت ، چوب حراج بر همه چیز زد و آمریکاییها نیز باکودتا به قیمت ساقط کردن دولتی ملی، اورا تثبیت کردند.به گفته سولیوان ، سفیر امریکا، شاه بدون اجازه آمریکا ، آب نمی خورد . سفرهای خارجی اش را  با او چک می کرد و اگر می خواست نخست وزیری عوض کند حتماً باید نظر آمریکائیها تامین می شد و مردم هیچ نقش نداشتند .یادمان باشد حتی یک رای  مدرس را  که به خودش داده بود برایش  نشمردند.از همینرو بود که انقلاب انقلاب اسلامی پاسخی بود به همین احساس حقارت در مقابل غرب  وهویت لگد مال شده ، استقلال از دست رفته وآزادی به تاراج رفته. انقلاب شد تا ما خود به سرنوشت خود مسلط باشیم وخود بنای زندگیمان را بسازیم. وهمین کافی بود که با تمام وجود به ما هجوم آورند. جنگ تحمیلی ، تحریم وترورها.

اما اینک ما در وسط میدانیم قوی تر از گذشته . آنجا که از جهت علمی در منطقه اولیم ، از جهت سیاسی در منطقه وجهان فوق العاده تاثیر گذاریم و…. ودشمن ما از همیشه مستاصل تر. در ادامه دو راه وجود دارد؛ ادامه همین مسیر و یا توقف و  بازگشت به عقب .

وتو ای رای اولی که امسال برای اولین بار رای دادن را تجربه می کنی، رایت آنقدر تاثیر گذارست که همه چیز به آن بستگی دارد. وتویی که تعیین می کنی چه باید کرد؟  و کدام مسیر را انتخاب کرد؟

واقعاً چه تجربه شیرین وشگفتی است!یک رای و اینقدر  تاثیر در سرنوشت کشور وتحولات منطقه وحتی جهان. باور کن!

واین هدیه شهدا وامام شهداست به تو. مبارکت باد!

پس قدر بدان، فرصت را ازدست نده  و آن یک رای را با آگاهی در صندوق بینداز وتجربه شگفتت را کامل کن.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.