جلسه مشترک مسئولین کنگره و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید.

دکتر رفیعی آتانی، دبیر علمی و دکتر فرزاد جهان بین، دبیر شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با دکتر سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی(ره) دیدار کردند.در این نشست، پس از ارایه دیدگاه برگزارکنندگان کنگره درخصوص مساله تحول و نیز گزارش فعالیتهای انجام شده طی ۴ سال گذشته، رییس محترم دانشگاه علامه به بیان نقطه نظرانشان در این خصوص پرداخته و آمادگی کامل دانشگاه برای همکاری با کنگره و فعالیتهای اقماری آن را اعلام نمودند.در این جلسه دکتر فائز دین پرستی از اعضاء هیات علمی و رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشگاه  به عنوان نماینده دانشگاه جهت ارتباطات وثیق تر معرفی گردید.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.