سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

باسمه تعالی

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

سوال:دو هدف عمده از طرح و تصویب لایحه انجمنهای ولایتی و ایالتی توسط دولت اسدالله علم را بیان نمایید.(۱)

پاسخ: تضعیف روحانیت و تقویت بیگانگان- گسترش بی بند و باری در پوشش اعطای حق رای به زنان

سوال:کاپیتولاسیون را توضیح دهید.امام(ره) از این لایحه با چه عنوانی یاد کردند؟(۱)

پاسخ:در مهرماه ۱۳۴۳، قانونی از مجلس گذشت که به نظامیان آمریکایی مامور در ایران و وابستگانشان مصونیت سیاسی اعطا می شد. بطوری که اگر آنان مرتکب جرمی در ایران می شدند، باید مطابق قوانین آمریکا محاکمه می شدند. این مورد به کاپیتولاسیون مشهور است-  سند بردگی

سوال:مهمترین محورهای ۴۵ سخنرانی امام(ره) که در فاصله سالهای ۴۳ تا ۵۶ ایراد فرموده اند کدام محورها می باشند؟(۷۵/۰)

پاسخ:

امام تلاش دارد که ماهیت رژیم بخصوص فعالیت های غیر ملی آن را معرفی نماید و نشان دهد که اقدامات شاه همسو با استعمار و نیروهای خارجی است.

 این ادعا که روحانیون مخالف پیشرفت و ترقی هستند را استعمار در ایران تبلیغ می نماید.

مشکلات اقتصادی کشور نیز بدلیل تبعیت از اهداف غیربومی هم جهت با قدرت های بزرگ خارجی است.

سوال:۶ محوری که امام(ره) در ارائه تصویر جامع و مترقی از اسلام بر آنها تاکید می نمودند کدامند؟(۵/۱)

پاسخ:

تفکیک ناپذیری دین از سیاست

 کوشش برای استقرار حکومت اسلامی

زدودن زنگارهای عزلت گرایی و گوشه نشینی از اسلام

تاکید بر آزادیخواهی

تاکید بر استقلال طلبی

 تاکید بر عدالت گرایی

سوال:یک نمونه از متون عرفانی، یک نمونه از متون فقهی اصولی و یک نمونه از متون سیاسی اجتماعی امام را نام ببرید.(۷۵/۰)

متون عرفانی و فلسفی

شرح دعای سحر

-تعلیقه امام بر کتاب شرح فوائد الرضویه

-مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه

-تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس

-سر الصلواه، معراج السالکین و صلواه العارفین

-شرح چهل حدیث

-آداب الصلواه

-طلب و اراده

-تفسیر سوره حمد

-دیوان امام

نامه های امام

 متون اصولی و فقهی

-انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه

-مناهج الوصول الی علم الاصول

-رسائل

-تعلیقه علی العروه الوثقی

-کتاب الطهاره

-نهذیب الاصول

-مکاسب محرمه

-تعلیقه علی وسیله النجاه

-تحریر الوسیله

-کتاب البیع

-توضیح المسائل

-استفتائات

 متون سیاسی-اجتماعی

کشف الاسرار

-ولایت فقیه

-شئون و اختیارات فقیه

-صحیفه نور

-صحیفه امام

سوال:امام(ره) سیاست را به سه دسته تقسیم می کنند.آنها را نام برده و یک مورد را به اختیار توضیح دهید.(۵/۱)

پاسخ:شیطانی- تک بعدی- الهی

سوال:دلیل از دلایل لزوم تشکیل حکومت در دوران غیبت از منظر امام خمینی را بیان نمایید.(۱)

پاسخ:اولین آن جلوگیری از ناامنی، هرج و مرج و تامین امنیت مرزهاست. دومین آن لزوم رفع ظلم و ستم و دفاع از مظلومان است. سومین موضوع به آن باز می گردد که برای اجرای احکام اسلامی به حکومت نیاز است. چهارمین دلیل آن است که رسول خدا و ائمه نیز برای ایجاد حکومت تلاش نمودند. و پنجم آنکه که روایات متعددی از ائمه در این زمینه وجود دارد.

سوال:سه شرط ولی فقیه را از منظر امام(ره) بیان نمایید.(۷۵/۰)

پاسخ:علم- عدالت- کفایت

سوال: برخی با توجه به مواضع امام(ره) در مقاطع مختلف از تحول در اندیشه امام سخن گفته اند. با مقایسه دو کتاب کشف اسرار و البیع در باب حکومت ، این دیدگاه را مورد نقد و ارزیابی قرار دهید.(۵/۱)

پاسخ:در کشف اسرار از نظارت فقها سخن گفته اند و البته در همانجا نیز از ولایت فقیه سخن گفته اند اما تاکید بر نظارت فقهاست اما در البیع از ولایت فقیه و واجب کفایی بودن آن سخن گفته اند.بر اساس دو دیدگاه اجتهاد (به عنوان نمونه اصل قدر مقدور و ..) و نیز دو گفتمان اصلاح و انقلاب قابل فهم است.

سوال:ضمن بیان سه دیدگاه رایج در باب منشا مشروعیت حکومت، دیدگاه امام(ره) را بیان نمایید.(۲۵/۱)

پاسخ: نصب- انتخاب – دوپایه. نظر امام بر مورد سوم است.حاکمیت از آن خداست و همو مردم را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است.

سوال:واژه مطلقه در ولایت مطلقه فقیه را توضیح دهید.(۱)

پاسخ:مطلقه در اینجا واژه ای حقوقی است و نه سیاسی.مطلقه در مقابل مقیده است و حیطه اختیارات حاکم اسلامی را در چارچوب احکام اولیه و ثانویه که دایر مدار واجب و حرام و یا عسر و حرج و اضطرار و امثال اینهانمی داند و حیطه اختیار حاکم در قانون گذاری را در چارچوب احکام حکومتی که دایر مدار مصلحت عامه است می داند.لذا برای ولی فقیه ابدا نه ولایت تکوینی معنی دارد و نه می تواند در حوزه امور شخصیه دخالت کند.

سوال:معنا از معانی استقلال از منظر امام خمینی را بیان نمایید.(۱)

پاسخ:عدم وابستگی-  سرپیچی از تبعیت بیگانگان-  نفی دخالت اجانب-  عدم پیوستگی به غیر- قطع نفوذ بیگانگان-  آزادی و رها شدن از قید و بند بیگانگان- بدست گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش- خروج از نفوذ استعمار-   قطع ایادی اجانب

سوال: ۳مورد از مولفه های قدرت کشور ایران به عنوان یک واحد سیاسی را نام برده و یک مورد را به اختیار توضیح دهید.(۱)

پاسخ:ایدئولوژی- عوامل جغرافیایی- عوامل انسانی- عوامل سیاسی- عوامل اقتصادی- عوامل نظامی

موفق باشید- جهان بین

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.