دروس ارایه شده

 

 درس تاریخ امامت:کتاب گزیده حیات فکری سیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان، تا پایان فصل مربوط به امام صادق(ع)

 درس اندیشه سیاسی امام خمینی (ره):اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، دکتر فوزی، همه کتاب.

درس انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی، ماهیت، زمینه ها و پیامدها، دکتر شفیعی فر/ جزوه درسی انقلاب اسلامی: دکتر فرزاد جهان بین

درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: جزوه درسی، دکتر فرزاد جهان بین

 

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.