دومین نشست روسای کمیسیون های تخصصی هفته تمدن اسلامی برگزار گردید

دومین نشست تخصصی روسای کمیسیون های تخصصی در روز سه شنبه مورخ ۱۵/۰۲/۹۴ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل سالن جلسات مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا تشکیل گردید. در این نشست آقایان حجج اسلام دکتر بی ریا، دکتر ذوعلم، دکتر ابوطالبی، دکتر حیدرزاده و آقایان دکتر جلالی، دکتر عصاریان نژاد و دکتر فرزاد جهان بین حضور داشتند.

در این نشست علاوه بر هماهنگی موضوعات و تبادل نظر، با پیشنهاد تشکیل «کمیسیون آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی» توسط پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) موافقت گردید.

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.