نقد و بررسی روایات مربوط به مطلاق بودن امام حسن(ع)

در درس تاریخ امامت، در تبیین زندگی و زمانه امام حسن(ع) مطرح شد که بدخواهان با انگیزه های مختلف به جعل احادیثی پرداختند که بعضا شهرت نیز یافته است.از جمله این روایات، روایات مربوط به مطلاق بودن امام حسن(ع) می باشد.این روایت را باید در امتداد همان روایاتی دید که امام حسن را مایل به صلح و امام حسین را مایل به جنگ معرفی کردند که اساسا حسن بن علی خود تمایلی به حکومت نداشته است و با طیب خاطر و یا به خاطر گرفتن خراج، حکومت را به معاویه تسلیم کرد و در همین زمینه این روایت ساخته شد که”حسن منی و انا من حسن”!.مقاله ای که در زیر تقدیم می گردد به عنوان یک مطالعه موردی به بررسی حدیث روایت مطلاق بودن امام حسن(ع) می پردازد که در کلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مهمتر از خود بحث، شیوه برخورد استدلالی با اینگونه روایات است.

نقد و بررسی روایات مربوط به مطلاق بودن امام حسن(ع)

 

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.