بهترین تدبیرها با سستی در اجرا بی اثر می شود

جلسه هفتگی قرائت و ترجمه نهج البلاغه در روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۴، هیات شهدای گمنام.نامه ۲۸ و کلمه قصار۳۱

نامه ۲۸ وکلمه قصار ۳۱ درباره فضیلت جهاد

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.