اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

از آنجا که عمده وقت کلاس به ارائه موضوعات منتخب توسط گروههای تعیین شده اختصاص خواهد داشت با توجه به گستردگی بحث و لزوم ارائه بحثی قوی، نیاز به رایزنی بیشترمیان مدرس و دانشجویان عزیز وجود دارد.برخی از منابع ارائه که احیانا در اختیار اینجانب باشد به عنوان امانت در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

توزیع نمره:۲ نمره برای حضور و غیاب/۲ نمره جهت مشارکت کلاسی و سمینار ارائه شده/۱۶ نمره برای امتحان پایان ترم.

نشانی الکترونیک  برای تماس دانشجویان

Farzad.jahanbein@gmail.com

۲- محل مراجعه: ساختمان ایثار/

۳- شماره تلفن:      ۵۱۲۱۵۱۷۱

در ادامه خلاصه  کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) که از سایت دکتر عباس ملکی تهیه شده است جهت کمک به مطالعه  تقدیم می گردد.

اندیشه سیاسی امام خمینی

 

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.