گونه شناسی انتقادی دیدگاه ها درباره تاریخ و چگونگی پیدایش تشیع

دانشجویان عزیز درس تاریخ امامت با مراجعه به لینک زیر و دانلود مقاله “گونه شناسی انتقادی دیدگاه ها درباره تاریخ و چگونگی پیدایش تشیع”تالیف دکتر محسن الویری نسبت به مطالعه دقیق اثر مذکور اقدام نمایند.برای مطالعه از صفحه ۱۱ به بعد مراجعه نمایید.لطفا سوالاتی که در حین مطالعه پیش می آید را یادداشت کرده و در کلاس مطرح نمایید.همچنین طبق هماهنگی قبلی، دو سوال از این مقاله طرح خواهد شد.براتون آرزوی موفقیت دارم!

گونه شناسی انتقادی دیدگاه ها درباره تاریخ و چگونگی پیدایش تشیع

گروههای زیر نیز با مراجعه به کتاب “گزیده حیات سیاسی و فکری امامان شیعه” اثر رسول جعفریان که به عنوان منبع درسی معرفی شده است، ضمن مطالعه فصل مشخص شده جهت ارائه در کلاس طبق زمان بندی تعیین شده آماده باشند.انشاءالله موفق باشید.با پیگیری صورت گرفته، کتاب مذکور تهیه شده و در انتشارات شاهد واقع در دانشکده علوم پایه در دسترس قرار دارد.

خانمها بابایی/خیری/ذهبیان(عصر امیرمومنان علی(ع)) ۹۳/۱۲/۵

خانمها محمدی، میرزایی، حسنی(عصر امام حسن مجتبی(ع))۹۳/۱۲/۱۲

خانمها بهامیر/ احمدیان/ صادقیان(عصر امام حسین (ع))۹۳/۱۲/۱۹

باقی گروهها و موضوعات متعاقبا اعلام می شوند.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.