دعوت از دکتر علی مطهری برای مناظره

جناب آقای دکتر علی مطهری

سلام علیکم

بنده نامه های جنابعالی را که به مناسبتهای مختلف و در پاسخ به افراد مختلف درباره فتنه مرقوم کردید را دیده ام.چندی پیش نیز یادداشتی درباره یکی از این نامه ها نوشتم.اینجانب به عنوان یک برادر دینی، جنابعالی را به یک گفتگو و مناظره برای شفاف کردن مقدمات مبهمتان مبنی بر میزان نقش افراد مختلف درفتتنه ۸۸ و نتایجی که از این مقدمات مبهم می گیرید دعوت می نمایم.در این مناظره، وقایع مربوط به فتنه ۸۸ در چند مقطع زمانی پیش از انتخابات، انتخابات و حوادث پس از آن تا حصر، مورد مداقه و بازخوانی قرار گیرد. در این نشست، اظهارات و عملکرد طرفین بر اساس مستندات و به صورت مستدل و نه در قالب بیان”حالا راست یا دروغ” مورد تحلیل قرار گیرد. در مورد زمان و مکان مناظره، نظر خاصی ندارم فقط تقاضا دارم فضای جلسه به نحوی فراهم گردد که امکان استماع اقوال و نه سمع و به گوش خوردن، فراهم باشد و از هوچی گری و تنش، پرهیز گردد و دوم آنکه طرفین در پایان سه مقطع زمانی مذکور و با دیدن تمام صحنه و رخدادها و نه برش و تقطیع، آنچه را که حق یافته اند فی المجلس اعلام دارند و لجاجت نورزند.سوم آنکه فردی منصف و مسلط به عنوان کارشناس مجری، خط نگه دار طرفین باشد تا بحثها نه از این شاخه به آن شاخه بلکه بر روی مسائل تعیین شده باشد. لازم به ذکر است که اینجانب، فردی معمولی هستم که در کسوت شریف هیات علمی، مشغول انجام وظیفه خطیر معلمی ام.این مناظره را از آنجا پیشنهاد کردم که معتقدم، رشد و تعالی جامعه در سایه آزادی اندیشه و بیان توام با کرامت و استدلال و استناد و به تعبیری آزادی مسئولانه فراهم می گردد.امید است این مناظره و مناظراتی از این دست، آرام آرام به تبیین موضوعات منجر گردد.

والعاقبه للمتقین

فرزاد جهان بین

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.