دعواهای پینگ پنگی و نشتی های چندباره

در چند روز گذشته وزیر محترم اقتصاد از کشف تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی خبر داد.چندی پیش نیز پرونده فساد بزرگ بانکی ۳ هزار میلیلارد تومانی در قوه قضائیه رسیدگی شد و احکام متهمان، صادر و مجرم ردیف اول نیز اعدام شد. در خصوص تخلف ۱۲هزار میلیارد تومانی نیز پرونده قضایی تشکیل شده و عوامل آن دستگیر شده اند.چندی بعد نیز ختم رسیدگی به این پرونده نیز اعلام و مجرمان نیز متناسب با جرائمشان، مجازات خواهند شد.اما یک سوال غیر کارشناسی و غیر فنی در خصوص این پرونده ها که کشف شده اند و پرونده های دیگری که احیانا کشف نمی شوند این است که چگونه اگر فردی تعمدا و یا از روی عدم توجه، چراغ قرمزی را رد کند، دوربین های بی شمار از زاویه های مختلف این تخلف را در حین عمل، ثبت می کنند و در شباهتی به  قیامت، تصویر عمل به دست فرد داده می شود به نحوی که امکان کتمان آن ابدا وجود ندارد اما تخلف های ۳۰۰۰ و ۱۲۰۰۰میلیارد تومانی – ولو به بیت المال برگردند- بعد از ارتکاب تخلف معمولا کشف می گردند؟و یا ممکن است کشف نگردند.سوال دوم آنکه چگونه است که وقتی سقف حمام منزل نشتی می دهد صاحبخانه به اتفاق همسایه طبقه بالا سریعا نسبت به رفع عامل نشتی و از بین بردن آثار آن اقدام می کنند اما فساد ۳۰۰۰میلیارد تومانی انجام می شود و عاملان مجازات می شوند و مجرم اصلی اعدام می شود اما مجددا عامل نشتی کماکان به عنوان عامل فعال عمل کرده و هردم از این باغ بری می رسد؟  این سوال از آن جهت حائز اهمیت است که دستگاههای نظارتی متعدد عریض و طویلی وجود دارند که حداقل وظیفه برخی از آنها پیشگیری از این امور است.پاسخ این سوالات غیرفنی و عوامانه را به اهل فن آن واگذار می کنم اما لازم می دانم به عنوان یک نظر که نیازمند بحث و بررسی است به بستر شکل گیری رخدادهایی از این قبیل اشاره کنم. علی(ع) در کلامی نغز، عامل ادبار و فروپاشی دولتها را چهار چیز برشمرده اند. ضایع کردن اصول (مسائل مهم) و سرگرم شدن به فروع (امور کم اهمیت) و به کار گماردن آدم های پست و کنار گذاردن انسان های فاضل. به نظر این جانب، از جمله بسترهای حاصل خیز برای شکل گیری چنین تخلفاتی، ضایع کردن اصول و مسائل مهم و سرگرم شدن به مسائل کم اهمیت و حاشیه ای است.دو نفر را تصور کنید که با هم درگیرند و نفر سومی از حواس پرتی و مشغولیت این دو نفر استفاده کرده و از آن میان، شیء با ارزشی را برداشته و آرام آرام از محل دور می شود.وقتی دعوای دو نفر تمام شد و فضا آرام گرفت، تازه متوجه می شوند که شیئی دزدیده شده است! گروهی علی رغم آنکه بر حق مجلس در استیضاح و رای اعتماد تاکید می کنند اما در هر سخنرانی به ترتیب اسامی رای اعتماد نگرفته ها و استیضاح شده ها را لیست می کنند و هنوز در محاسبه اقلیت و اکثریتند که آن چند درصد است و این چند درصد و گروهی دیگر به نحوی دیگر درصدها را محاسبه می کنند و بعد پلاکارد بلند می کنند که شانتاژ فلانی جواب نداد.نان گران می شود و یکی می گوید که مخالف گران شدنیم و دیگری می گوید برو در صف نان تا ببینی که اقلیت چه کسی است.گروهی بحث نظری و فلسفی می کنند که مجلس خبرگان نظارتی بر رهبری ندارند و نمی شود به رهبری انتقاد کرد  و فلانی و فلانی در کنار دریا بسر می برند و گروهی دیگر پاسخ می دهند که سیره امیر مونان این نبوده است و من جایگاهم را نه مدیون لیست اصولگراها و نام نیاکانم بلکه مدیون توان خودم هستم.گروهی دیگری برای خانمی که چادری شده بزرگداشت می گیرند و بعد هم در خبرها اعلام می شود که آن خانم دو خانم دیگر را چادری کرد و گروهی دیگر در راستای منویات رهبری، هزینه های مسکن مهر را افزایش می دهند و بعد بحث می شود که مسکن اجتماعی بهتر است یا مهر؟یکی به محل تحصیل یکی دیگر گیر می دهد و آن یکی روز به روز تلاش می کند که تعیین کند چه کسانی می توانند انتقاد کنند؛تازه به دوران رسیده ها، به جهنم روندگان و گروهی تلاش می کنند که جمعیت را با همایش بیشتر کنند و بعد گروهی دیگر بحث می کنند که هوا را دیروز تو آلوده کرده بودی و بعد گروهی دیگر می گویند دیدی گفتم تو آلوده کرده بودی و… . و جالب اینکه در این نامه ها و قیل و قالها که پینگ پنکی رد و بدل می شود و عده ای هم مراقبند که در این بحثها خدای ناکرده خطوط قرمز زیر سوال نرود، آن فرد سوم، دستبرد خود را زده و از محل دور می گردد و بعد آن دو نفر می مانند و دستبرد و اعتماد از دست رفته مردم .در این دعواها آنچه مغفول می­ماند ارزیابی ساختارها و فرآیندهای فساد آفرین و تمرکز بر این بسترهای فساد خیز و احساس تکلیف برای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه هایی دیگر ود در نتیجه، نشتی دوباره و سه باره!

 

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.