چرا باید از دکتر سعید جلیلی حمایت کرد؟

چرا باید از دکتر جلیلی حمایت کرد؟

۱- من ایشان را از سال ۷۷ و از اوائل ورودم به دانشگاه امام صادق(ع) می شناختم و دوبار افتخار شاگردی ایشان را نیز در درس اندیشه ساسی اسلام داشته ام.درسی که یکبار به خاطر یک غیبت بیش از مجاز صفر شد و دکتر هیچ با من راه نیامد و بر این اساس دوباره آن درس را گرفتم.و این تنها صفر من بود!اما آنقدر رفتار ایشان، اصولی، منسجم و قاعده مند و کریمانه بود که هیچگاه از ایشان چیزی به دل نگرفتم.

دکتر جلیلی، فردی مومن، متواضع، جدی، با احساس مسئولیت، گریزان از مقام، متعهد به کار و وظیفه و مصداق حدیث شریف “رحم الله امرء عمل عملا فاتقنه”، با تدبیر ،بی حاشیه،اهل اصلی فرعی کردن امور، علاقه مند به استفاده از تمام ظرفیتهای ممکن، مقاوم و انقلابی به تمام معنا، دارای ذهنی اصولی و شکل گرفته، متین ، با شخصیت و باهوش است.او هیچگاه از جایگاههایی که در آن بوده برای خود کیسه مالی و آبرویی ندوخته است و نگاه او به قدرت از باب امانت است و نه طعمه.به نظرم ایشان می تواند مصداق واقعی نقاط قوت رئیس جمهور ، منهای ضعفهای ایشان باشد.این ویژگیها می تواند زمینه خوبی را برای حضور ایشان در عرصه ریاست جمهوری فراهم نماید و بی شک مساعدت و همراهی نخبگان علاقه مند می تواند برخی از ضعفها و از آن جمله نداشتن شبکه  نخبگانی منسجم را جبران کند.

حضور و ثبت نام ایشان را که قطعا ناشی از اصرارها و درخواستهای فراوان بوده صمیمانه تبریک می گویم.او اگر حتی رای نیاورد می تواند نماینده تام جریانی باشد که قدرت را نه برای قدرت بلکه حقیقتا برای خدمت می خواهند و هیچگاه، برخی احساس تکلیف ها را سپر قدرت خواهی و پرورش نفسانیت خود قرار نمی دهند.انشاء الله

۲- ملت ایران امروز به کسی نیاز دارد که در تراز این ملت بزرگ و نظام مقتدر باشد و هیچگاه به خاطر مسائل اقتصادی، حاضر نباشد که از همه اقتدارو عزت و شرف خود بگذرد.تحریمهایی که همواره بوده و خواهد بود.بی شک اثرگذاری این تحریمها در سایه مشکلات داخلی اقتصاد و در راس آنها تک محصولی بودن اقتصاد است.ما  به رئیس جمهوری نیاز داریم که با فهم دقیق شرایط جهان و منطقه و شکل گیری هندسه جدید قدرت، از فرصت پیش آمده در محیط بین الملل به درستی بهره ببرد و با رویکردتوسعه درونزامسائل را حل نماید.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.