کار کلاسی درس “اسلام و حقوق بین الملل”

لطفا دانشجویان عزیز مقطع ارشد در ارائه مکتوب تحقیق درس اسلام و حقوق بین الملل به موارد زیر توجه داشته باشند:

۱- صفحه روی جلد حاوی نام دانشگاه و دانشکده، عنوان تحقیق، نام دانشجو و استاد و تاریخ تحقیق ( مثلا پاییز ۱۳۹۳) باشد.

۲- صفحه دوم شامل بسم الله الرحمن الرحیم خواهد بود.

۲-  صفحه سوم شامل فهرست کامل مطالب خواهد بود. تقسیم بندی مطالب در تحقیقاتِ کامل و طولانی به ترتیب به صورت «بخش، فصل، گفتار و بند» می‌باشد. در تحقیقاتی با صفحات کم این تقسیم کوتاه تر می‌باشد یعنی ممکن است دارای بخش و فصل نبوده و تنها شامل مبحث، گفتار و بند باشد.

۳-  صفحه چهارم، شامل چکیده و کلید واژه های مطالب خواهد بود که حداکثر در یک صفحه است. چکیده شامل «طرح بسیار کوتاه مساله تحقیق،روش تحقیق و نتایج تحقیق» است.

۴-  صفحه پنجم شامل مقدمه بحث است. در این قسمت طرح مساله ،ضرورت پرداختن به آن ، پیشینه پژوهش،نوآوری ، سوال اصلی و فرضیه  بیان می‌شود.

۵- متن اصلی تحقیق همراه با ارجاعات دقیق( از سبک ارجاع دهی داخل متن استفاده گردد.)

۶- نتیجه گیری

۷- فهرست منابع تحقیق به ترتیب حروف الفبا و به صورت تقسیم بندی «کتب، مقالات،  پایان نامه ها و سایت های اینترنتی» به صورت مجزا می‌آید. منابع فارسی و انگلیسی را نیز از هم تفکیک کنید. فهرست شامل همه ارجاعات در پاورقی ها و دیگر منابعی است که به آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مراجعه شده است.

در تعیین نمره برای کار تحقیقی مکتوب، در کنار توجه به موضوع تحقیق ، کیفیت پردازش مطالب ، نوآوری ، استفاده از منابع دست اول و ارائه نتیجه گیری و جمع بندی عالمانه، به همه موارد فوق توجه شده و نمره بر اساس میزان رعایت قسمت های مختلف تعیین خواهد شد.

۱۰ نمره:آزمون پایان ترم

۴نمره:سمینار

۶ نمره:مقاله

موضوعات پیشنهادی:

کلیات:

امکان و امتناع حقوق بین الملل اسلامی

تفاوت مکتب حقوقی اسلام با سایر مکاتب حقوقی بین الملل

اهداف حقوق بین الملل از منظر اسلام و حقوق بین الملل

تاثیر اسلام بر حقوق بین الملل معاصر

اسلام و حقوق بین الملل درنگاه دانشمندان اروپایی

رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اسلام و حقوق بین الملل(سرکارخانم بلالی)

منابع:

منابع حقوق در اسلام و حقوق بین الملل

معاهدات در اسلام و حقوق بین الملل

انواع معاهدات در حقوق بین الملل اسلامی(جناب آقای موسوی)

حق شرط در اسلام و حقوق بین الملل

تعلیق، بطلان و فسخ معاهدات در اسلام و حقوق بین الملل

جایگاه عرف در اسلام و حقوق بین الملل

ارزیابی حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل(جناب آقای عهدی)

اصول :

اصول حقوق بین الملل در اسلام(جناب آقای پزشک)

اصل وفاء به عهد در اسلام و حقوق بین الملل

اصل نفی سبیل در حقوق بین الملل اسلامی(جناب آقای نوازنی)

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل(جناب آقای مظفری)

همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل

صلح و جنگ:

اصالت جنگ یا صلح از منظر اسلام و حقوق بین الملل(جناب آقای ستاری)

حقوق غیر نظامیان در جنگ از منظر اسلام و حقوق بین الملل(جناب آقای معدنی)

مشروعیت دخالتهای نظامی بشردوستانه در اسلام و حقوق بین الملل(جناب آقای موسوی)

اقدامات تلافی جویانه در اسلام و حقوق بین الملل

دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه در اسلام و حقوق بین الملل(جناب آقای زارع)

اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین الملل

مفهوم جهاد و حقوق بین الملل(جناب آقای محبی)

حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل(سرکارخانم کیارستمی)

سلاحهای کشتار جمعی در اسلام و حقوق بین الملل(جناب آقای انصاری)

روش و وسائل جنگ در اسلام و حقوق بین الملل

قاعده مقابله مثل در اسلام و حقوق بین الملل

جامعه بین المللی:

حقوق دیپلماتیک در اسلام و حقوق بین الملل(جناب آقای مطهری)

شناسایی در اسلام و حقوق بین الملل(سرکارخانم جبرئیلی)

حق وتو از منظر اسلام و حقوق بین الملل(جناب آقای رسولی)

حقوق بین الملل خصوصی:

تابعیت در اسلام و حقوق بین الملل(سرکارخانم ساسانی)

آزادی رفتاری مذهبی بیگانگان در اسلام و حقوق بین الملل(سرکارخانم خواجه وند)

حقوق اداری سیاسی بیگانگان در اسلام و حقوق بین الملل

این موضوعات پیشنهادی بوده و دانشجویان عزیز می توانند از بین این موضوعات و یا موضوعات دیگر، موضوع سمینار و تحقیق خود را انتخاب نمایند.لازم است برای نهایی شدن موضوع، مورد انتخابی را از طریق قسمت نظرات همین مطلب و یا از طریق ایمیل با اینجانب در میان گذاشته و نهایی کنند.

موفق باشید.

 

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.