اعتماد،المثنی ندارد،خرابش نکنیم

در جلسه استیضاح وزیر محترم سابق علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از نمایندگان محترم به ۱۲۰ جابجایی در پستهای دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اشاره کرده و آن را در نقد عملکرد وزیر و از جمله دلایل استیضاح برمی شمرد.اینجانب در این مجال به دلائل مخالفان و موافقان استیضاح و کیفیت اقدام طرفین و اینکه اساسا استیضاح در این موقعیت زمانی عملکردی بجا و مناسب بود یا خیر اشاره ای ندارم.فقط مایلم به عنوان یک عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) که قریب به ۴ سال معاونت فرهنگی این دانشگاه مهم را عهده دار بودم به این نکته توجه دهم که اولین ویژگی که امیرمومنان(ع) در خطبه متقین و در شرح اوصاف پارسایان بیان می دارند این ویژگی است که آنها منطقشان صواب است.”منطقهم الصواب”به عبارتی متقین هم در فکر کردن و هم در سخن گفتن، متقن و مستحکم می اندیشند و سخن می گویند و از سخن سست که نتیجه تفکر سست است می پرهیزند.از همینرو متقین از به هم آمیختن راست و دروغ و ضعیف و قوی می پرهیزند و از ابتدا متقن سخن می گویند تا مستمرا مجبور به عقب نشینی از آنچه گفته اند نباشند و مرزهای خودساخته را تحویل ندهند که مومن اشتباه نمی کند و عذر نمی خواهد.”المومن لایسی و لا یعتذر”.بنده براساس آنچه که در ابتدا عرض کردم در این مجال با استیضاح و در آنچه در آن گذشت کاری ندارم اما با توجه به بیان امیرمومنان(ع) انتظار می رود که افراد خصوصا اگر نماینده مجلس باشند و خصوصا اگر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس باشند باید بسیار متین و متقن و حق طلبانه سخن گویند تا همواره ملجا و مورد اعتماد مردم باشند که دسترسی به هدف هرچند حق باشد از مسیر سخن سست نمی گذرد.اساسا بین حق و باطل فاصله ای جز ۴ انگشت نیست لذا من نه بر اساس آنچه نمی دانم اظهار نظر نمی کنم بلکه براساس آنچه می دانم و مطمئنم نکاتی را عرض می کنم.از جمله انتصابهای بسیار مناسب وزیر محترم سابق علوم، رئیس محترم کنونی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جناب آقای دکتر نائینی است که الحق و الانصاف در همین مدت کوتاه ریاست، عملکردی قابل تحسین و دفاع داشته اند.ارتباط نزدیک با اقشار مختلف دانشگاه که از رهگذر نشستهای متعدد و رودرو با آنها حاصل می شود در این موفقیت نقشی بسزا دارد.در خصوص تغییرات در دانشگاه در دوران ریاست ایشان توجه به نکات زیر مناسب است:

۱- اصولا هر تغییر و تحولی  نه تنها در نفس خود امری مذموم نیست بلکه پسندیده است و می تواند خون تازه ای در شریان سیستم جاری و ساری سازد.لذا هر دولتی پس از روی کار آمدن دست به نوسازی می زند.واین مساله در دولت قبلی بوده و در این دولت نیز وجود دارد و در دولتهای بعدی نیز خواهد بود.البته باید تلاش شود این نوسازی به نزدیک شدن مجموعه به اهدافش کمک کند.

۲- در این تغییر و تحول یک نکته خود فرد و توانمندیهای وی و نکته دیگر هماهنگی وی با سایر اجزاء سیستم است.لذا فردی ممکن است به خودی خود توانمند باشد اما احیانا در هماهنگی با سایر اجزاء نباشد.بنابراىن تغىىر افراد لزوما به معناى ضعف انها نىست.

۳- خدمتگزاری فرصتی است که برای همگان می باید فراهم شود و خصوصا در دانشگاه که وظیفه اصلی، آموزش و پژوهش است و قبول مسئولیت یک امر تبعی است، عدم چرخش این فرصت می تواند موجب رکود علمی گردد.به عنوان نمونه اینجانب در قریب به ۴ سالی که بودم واقعا عمده آنچه را که می توانستم انجام دادم و تغییر در این مجموعه می تواند مانع رکود گردد.مضاف آنکه فردی که جایگزین اینجانب شد چهره ای قرآنی، شناخته شده و متدین است که طبیعتا تجارب ارزشمند ایشان همراه با انتقال تجربیاتی که اینجانب و امثال اینجانب در این چندسال داشته ام، می تواند مجموعه ای سرشارتر و موثرتر از قبل بسازد.

۴- علاوه بر ۳ نکته پیش گفته، مگر برخوردها و عملکرد تمام اشخاصی که در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در معرض جابجایی پست قرار گرفته اند درست و قابل دفاع بوده است که اینک با دادن عدد و رقم در جابجایی ها ، آنهم از تریبونی ملی از آن به عنوان حربه ای در مقابل طرف مقابل استفاده  می گردد.مضاف آنکه بسیاری از انتصابهای ایشان تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم انتصابهایی خوب، کارآمد و بجا بوده است.به عنوان نمونه نگاهی به اعضاءجدید هیات ممیزه حاکی از تفوق نگاه علمی در احکام صادره دارد.و قس علی هذا…

۵- وجود ضعفها ی احتمالی نباید مانع از دیدن نقاط قوت گردد که اساسا اگر هدف رشد مجموعه و منافع مجموعه باشد  و نه حب و بغضهای شخصی و جناحی ، باید همه آنچه را که هست با دیدی باز و آغوشی گرم دید و نقاط قوت را تقویت و برای رفع ضعفها مشفقانه مساعدت کرد بدون آنکه از از ارزشها کوتاه آمد.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.