کارکلاسی روش تحقیق در علوم سیاسی

دانشجویان محترم درس روش تحقیق در علوم سیاسی، پروپوزال  پیوستی را دریافت و  براساس نکات مطرح شده در کلاس تکمیل و ارائه نمایند.

توزیع نمره پایان ترم به شکل زیر خواهد بود:

تکمیل دقیق پروپوزال:۸ نمره

حضور و غیاب و تاخیر:۲ نمره

امتحان پایان ترم:۱۰نمره

دریافت پروپوزال

 

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.