استبداد رای قبل از آنکه دشمنی مردم را بربیانگیزاند دشمنی خدا را در پی خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، چهارشنبه ۲۷ فرردین ۹۳، پنجمین جلسه ازدرسگفتارهای اندیشه سیاسی امام علی(ع) درنهج البلاغه برگزارشد. دراین جلسه به بررسی موضوع«جایگاه مردم درحکومت اسلامی» درنهج البلاغه پرداخته شد.

دکتر جهان بین در ابتدا و قبل از ورود به بحث این سوال را مطرح کرد که ساختار قدرت در نظام اسلامی چکونه است ؟در پاسخ به این سوال با استناد به دیدگاههای مطروحه از سوی امیرمومنان بیان داشت که ساختار قدرت عمودی نیست و اینکه حاکمان اعمال کننده قدرت و مردم پذیرنده باشند از منظر علی(ع) مردود است.از نظر علی(ع) حکومت امانتی الهی است و در سلسله طولی همه در مقابل خدای متعال پاسخگویند و از اینرو استبداد به رای در مقابل مردم قبل از آنکه دشمنی مردم را بربیانگیزاند دشمنی خدا را در پی خواهد داشت.علی (ع) به مالک اشتر می فرمایند هرگز در به مردم نگو که من امر شده ام، پس امر می کنم و شما باید اطاعت کنید. وی در همین مورد گفت: «کارگزاران حکومت اسلامی، هیچ وقت کاری را بدون توضیح انجام نمی دهند و مردم را از علّت مطلع می کنند.»

این استاد دانشگاه در ادامه و قبل از پرداختن به جایگاه مردم این سوال را مطرح کرد که نوع نگاه به مردم در نظام اسلامی که نظامی امانتی است و پاسخگو باید مشحون از رحمت و لطف و اعتماد باشد. حضرت امیرالمونین(ع) می فرمایند: «کارگزار حکومت اسلامی،‌ هیچ وقت از عقوبتی که مردم را می کند دچار بهجت و شادی نمی شود و بر عفوی هم که می کند احساس پشیمانی نمی کند.»

جهان بین، ‌در ادامه درسگفتار به نقش مردم در برابر حکومت اسلامی پرداخت و  در اینباره سه نقش «ایجاد»،‌«بقا» و «نظارت» را برشمرد.

این استاد دانشگاه در مورد وظیفه ی “ایجاد حکومت اسلامی” به روایتی ‌از امیرالمومنین(ع) اشاره کرد که می فرمایند:

«پیامبر(ص) به حضرت امیر(ع) فرمود که علی، ولایت امت من، حق توست. اگر به درستی تو را ولی خود کردند و تو را خواستند و با رضایت به تو به وحدت رسیدند، امرشان را به عهده گیر. اما اگر در مورد تو به اختلاف افتادند آنان را به خواست خود واگذار.»

جهان بین در مورد وظیفه ی دوم مردم که «بقاء حکومت» بود گفت: « همانطور که تشکیل حکومت منوط به حضور مردم است، بقاء حکومت نیز منوط به مردم است و منشاء واقعی قدرت حضور مردم است چنانچه علی(ع) فرمودند لا رای لمن لا یطاع» .البته وی تاکید کرد که باید میان نظر اکثریت و نظر عده ای خاص و ذی نفوذ تفکیک قائل شد.وی در انتها، بحث نظارت مردمی را عنوان کرد که وجود آن موجب پویایی و رشد نظام اسلامی می شود.

این درسگفتار در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه به پایان رسید. گفتنی است که این جلسات،‌هر چهارشنبه در محل همایشهای کانون اندیشه جوان برگزار می شود. علاقمندان برای حضور در این جلسات می توانند با شماره ی  ۸۸۹۷۰۸۴۰ و۴۱ داخلی ۱۰۷ واحد آموزش تماس برقرار کنند.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.