وجود بیش از ۳۵۰ شرح برنهج البلاغه نشان از اهمیت زائدالوصف نهج البلاغه دارد.

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۲،‌دومین جلسه از درسگفتارهای اندیشه سیاسی امام علی(ع) در نهج البلاغه برگزار شد. در این جلسه به بررسی انواع فرهنگ های لغوی و موضوعی و تفاسیر نهج البلاغه و چگونگی استفاده از آن پرداخته شد.

جهان بین، برای شروع درسگفتارهای اندیشه سیاسی امام علی(ع) در نهج البلاغه،آشنایی با فرهنگ ها و تفاسیر موجود و  استفاده از انها را در پژوهش لازم دانست و در مورد آنان به توضیحاتی پرداخت. وی فرهنگ های نهج البلاغه را به دو دسته ی « فرهنگ واژه ها» و «فرهنگ موضوعات» تقسیم کرد واستفاده از فرهنگ های لغت و موضوعی را از الزامات این درسگفتار دانست. وی از نمونه های خوب فرهنگ های واژگانی نهج البلاغه، «قاموس نهج البلاغه»نوشته«مرحوم آیتالله محمدعلی شرقی»را نام برد که در ۴ جلد تدوین شده است. جهان بین،‌ درفرهنگ موضوعی نیز،«فرهنگ آفتاب»«عبدالمجیدمعادیخواه» را که در ۵ جلد منتشر شده است را ازبهترین کتابها دراین حوزه دانست.

این استاد دانشگاه، در انتها،‌ گامهای پژوهش در نهج البلاغه با استفاده از فرهنگ ها در درسگفتار را چنین برشمرد: «انتخاب موضوع» ،”تفکیک موضوع به مسائل”، «شناخت واژه های معادل باثلاثی مجردآنها (واژه گزینی)»، «یافتن واژه های معادل ومترادف درمعجم المفهرس یادرکتابهای دیگر»، “احصاء خطب، نامه ها و کلمات قصار مرتبط” ، “فیش برداری”،”عرضه مطالب به یکدیگر” و در انتها «سازماندهی نهایی و ساختمند کردن تحقیقات”.

 جهان بین وجود بیش از ۳۵۰ شرح وتفسیر برنهج البلاغه را دلیل مهمی بر اهمیت زائدالوصف نهج البلاغه دانست.

این جلسه،‌ در روز چهارشنبه ۱۴اسفند در سالن همایشهای کانون اندیشه برگزار شد. گفتنی است که این جلسات،‌روزهای چهارشنبه از ساعت ۳۰/۱۴الی۱۶ در همین مکان برگزار می گردد.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.