افق آینده منتشر کرد:روابط ج.ا.ایران و امارات متحده عربی در سیر نزول و صعود اقتصاد و سیاست

کتاب روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی در سیر  نزول و صعود اقتصاد و سیاست تالیف محمد حسین فرهادیان با یک مقدمه و جمع بندی در ۵ فصل توسط انتشارات افق آینده منتشر شد.در این کتاب که در شمارگان هزار نسخه و با قیمت ۷۰۰۰ تومان منتشر شده است روابط دو کشور از حیث تعارض و همکاری در حوزه های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.