سومین و چهارمین نشست دوره آموزشی جریان شناسی فرهنگی سیاسی ایران معاصر برگزار شد.

سومین و چهارمین نشست  دوره آموزشی جریان شناسی فرهنگی سیاسی ایران معاصر در روز سه شنبه مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ با حضور ۳۵ نفر از اعضا شورای فرهنگی و دیگر فعالان حوزه های فرهنگی مختلف دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برگزار شد.

در این برنامه که توسط مدیریت فرهنگی معاونت دانشجویی ـ فرهنگی، در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی و به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و نیز بازآموزی کارکنان فعال در حوزه های فرهنگی دانشگاه برگزار شد؛ دکتر فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و استاد گروه معارف دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در ادامه نشست پیشین به بازشناسی جریان های تکثرگرایی دینی، بابیت ، بهائیت، وهابیت و عرفانهای نوظهور شامل عرفانهای آمریکایی، هندی، روان شناختی و … پرداختند و پس از تبارشناسی و بیان مولفه های کلیدی هر جریان ، ارزیابی از هرکدام از جریانها ارائه دادند.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.