مطلب ویژه صفحه 1

شیوه های دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی از منظر علی(ع) بدعت، همان تئوریزه کردن هواهای نفسانی ست. خام فروشی نفت و خوردن ازسرمایه، مغایر با عدالت  است. استبداد رای قبل از آنکه دشمنی مردم را بربیانگیزاند دشمنی خدا را در پی خواهد داشت. در سیاست گذاری اقتصادی، سیاسی و…

کتابهای منتشر شده

زمانه ما و نهج البلاغه

زمانه ما و نهج البلاغه منتشر شد

آینده انقلاب اسلامی ایران و مولفه قدرت فرهنگی

کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران و مولفه قدرت فرهنگی در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان توسط انتشارات افق آینده چاپ و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.در این کتاب،با استفاده از روشهای آینده پژوهی،پس از تجزیه و تحلیل روند دگرگونی فرهنگی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷ و ارزیابی…

مواضع سیاسی علمای شیعه در قبال حکومت از نهضت عدالتخانه تاکودتای رضاخان

بررسی مواضع سیاسی علمای شیعه در قبال حکومت از نهضت عدالتخانه تاکودتای رضاخان  و نشان دادن سیر مواضع علما از افتراق اولیه تا اتحاد ثانویه به جهت اهمیت جایگاه ونقش کلیدی علما و اهمیت تاریخی این مقطع حساس از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد. درنهضت عدالتخانه به جهت…

مسئولیت‌های متقابل حکومت اسلامی و مردم در نهج البلاغه

انقلاب اسلامی که در سال ۱۳۵۷ توسط مردم و با رهبری الهی حضرت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید دستاوردهای خرد و کلانی را به همراه داشت. مهمترین این دستاوردها تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بود. این دستاورد از آن روی در صدر دستاوردهای انقلاب اسلامی می نشیند که در…