جزوات درسی

ویراست پنجم جزوه درس آشنایی با انقلاب اسلامی ایران

دانشجویان  وعلاقه مندان عزیز می توانند ویرایش پنجم جزوه درس انقلاب اسلامی دکتر فرزاد جهان بین را از لینک زیر و از طریق “ویدرس” تهیه نمایند. درسنامه آشنایی با انقلاب اسلامی ایران، دکتر فرزاد جهان‌بین  

جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ویرایش دوم جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  با اصلاحاتی خصوصا در بخش کلیات و رابطه ایران و اسلام جهت دریافت و استفاده دانشجویان عزیز تقدیم می گردد.بی شک پرسشها و نقدهای مطرح شده در کلاس ایجاب می نماید تا جزوه در هر ترم متناسب با وزن مباحث،…