جزوات درسی

ویراست چهارم جزوه درس آشنایی با انقلاب اسلامی ایران/مهر ۱۳۹۶

دانشجویان عزیز می توانند جزوه درس را از لینک زیر دریافت نمایند.این جزوه ویرایش چهارم جزوه درس انقلاب اسلامی است. جزوه درس آشنایی با انقلاب اسلامی ایران

ویراست سوم جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ویرایش دوم جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران که در ترم قبل ارائه شده بود با اصلاحاتی خصوصا در بخش کلیات و رابطه ایران و اسلام جهت دریافت و استفاده دانشجویان عزیز در ترم اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴تقدیم می گردد.بی شک پرسشها و نقدهای مطرح شده در کلاس…