نهج البلاغه

سبک زندگی مجموعه سه نظام اعتقادات، ارزشها و محبوبیتها و رفتارهاست

آنچه که تقدیم می گردد گزیده سخنرانی است که در روز پنجشنبه، شب سوم محرم و شب اول هیات محبین سیدالشهداء واقع در خیابان نصرت، کوچه بهشت ایراد شده است: سبک زندگی مجموعه سه نظام اعتقادات، ارزشها و محبوبیتها و رفتارهاست.آنچه معمولا به چشم می آید و مورد توجه قرار…

تبیین شیوه های دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی از منظر علی(ع)

شماره ۱۱ نشریه تراز منتشر و بر روی دکه روزنامه فروشیها قرار گرفت.یادداشتی از اینجانب با عنوان “تبیین شیوه های دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی از منظر علی(ع)”در این شماره به چاپ رسیده است که جهت استفاده و ارائه نقد و نظر تقدیم می گردد. یکی از مهمترین مسائلی…

شیوه های دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی از منظر علی(ع)

شیوه های نرم دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی