روش شناسی و روش تحقیق

کارکلاسی روش تحقیق در علوم سیاسی

دانشجویان محترم درس روش تحقیق در علوم سیاسی، پروپوزال  پیوستی را دریافت و  براساس نکات مطرح شده در کلاس تکمیل و ارائه نمایند. توزیع نمره پایان ترم به شکل زیر خواهد بود: تکمیل دقیق پروپوزال:۸ نمره حضور و غیاب و تاخیر:۲ نمره امتحان پایان ترم:۱۰نمره دریافت پروپوزال  

سوالات و پاسخنامه امتحان درس روش تحقیق در علوم سیاسی(ب)

باسمه تعالی روش تحقیق در علوم سیاسی(۲) سوال:تحقیق از نظر تحقیق به چند نوع تقسیم می شود. نام برده و یک مورد را به اختیار توضیح دهید.(۲ ) پاسخ:تاریخی، توصیفی، علی یا پس رویدادی، آزمایشی، زمینه یابی، تطبیقی توضیح یک مورد: سوال:تحقیق افقی یا موازی در کدام گروه از انواع…

مهندسی سوال در روش تحقیق

جلسه اول کلاس روش تحقیق به موضوع مهندسی سوال و نحوه تبدیل موضوع به مسائل قابل پژوهش و طراحی سوال پژوهش به عنوان نقطه عزیمت یک پژوهش اختصاص داشت.مطالعه مقاله زیر که تالیف دکتر اشتریان عضو هیات علمی دانشگاه تهران است در این خصوص می تواند مفید باشد. مقاله حاضر بر…

یک پژوهش از ایده تا نگارش

متن پیش رو نمای کلی از یک پژوهش از ایده تا نگارش است که پیرو جلسه پیشین درس روش تحقیق جهت مطالعه دانشجویان تقدیم می گردد. مراحل انجام پژوهش: مقطع اول:در ذهن گام اول: انتخاب موضوع(متناسب با توانمندیها، امکانات، علاقه مندی، ضرورت) گام دوم:منبع شناسی اولیه و مطالعه مروری و اشراف…

روش تدوین مقالات علمی

یکی از مشکلات دانشجویان در تدوین مقالات ، آِشنایی ناکافی با سازماندهی کلان مقاله و اجزاء و عناصر اصلی آن می باشد.نوشتار حاضر می تواند در این راستا مفید باشد. ساختار عمومی مقاله یک مقاله تحقیقی به طور کلی می‌تواند در برگیرنده ساختاری مشابه ساختار زیر باشد.  ۱- عنوان مقاله: • پرهیز…